Kwestionariusz

Jesteśmy studentkami trzeciego roku psychologii. W ramach realizacji przedmiotu "Projekt badawczy" prowadzimy krótkie badanie kwestionariuszowe, które składa się z kilkudziesięciu pytań. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a zebrane odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych związanych z realizacją przedmiotu.

Przejście do dalszej części kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. Udział w badaniu jest dobrowolny, a uczestnicy mogą przerwać jego wypełnianie w dowolnym momencie.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i udział w naszym badaniu.

Rozpocznij teraz