.

ODBORNÝ VÝCVIK SŠŘ - ELEKTRIKÁŘI A ELEKTROMECHANICI

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
ODBORNÝ VÝCVIK - obor elektrikář a elektromechanik

V případě potřeby pomoci s vyplněním dotazníku, nebo jeho nefunkčností se prosím obraťte na ZŘ Ing. Slončíkovou Martinu.

1

Jméno a příjmení

2

Třída

ODBORNÝ VÝCVIK - obor elektrikář a elektromechanik
3

V tomto školním roce jsem absolvoval odborný výcvik na středisku školy:

4

V tomto školním roce jsem vykonával odborný výcvik ve společnosti:

Název a adresa firmy:
5

S tímto odborným výcvikem jsem byl spokojený:

ODBORNÝ VÝCVIK - obor elektrikář a elektromechanik
6

V příštím roce bych rád zvolil odborný výcvik:

Vyberte jednu odpověď
7

V případě volby odborného výcviku "C)":

VYPIŠTE PROSÍM NÁZEV A ADRESU FIRMY, U KTERÉ MÁTE PŘEDJEDNANÝ ODBORNÝ VÝCVIK: