Dostępność Internetu dla turystów w miejscach publicznych w Krakowie w świetle badań własnych.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz