.

Tilbakemelding salgsmøte 25.6.2024

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

Hvor nyttig for deg var salgsmøte før sommeren

2

Hvor interessant syns du det var å se foredrag med Morten Brandt

Velg ett svar
3

Best practice delen på bZ4X - Hvor nyttig var den delen

4

Hva ønsker du at vi skal bruke mer tid på under salgsmøte?

5

Hvor trygg er du på bZ4X ovenfor kunde i butikk - Vær ærlig