.

Bezpečnost práce ve školství

Dobrý den,

jmenuji se Klára Tomešová a právě se vzdělávám na kurzu pedagogiky. Chtěla bych vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který se zabývá bezpečností práce (BOZP) ve školství. Výsledky dotazníku budou využity v mé závěrečné práci.

Dotazník je anonymní.

Děkuji za váš čas.

Zabezpečeno
Proškolení zaměstnanců a studentů
1

Informační rozdělení

Vyberte jednu odpověď
2

Školní institut

Vyberte jednu odpověď, kde učíte/studujete
3

Víte co znamená pojem BOZP?

Vyberte jednu odpověď
Proškolení zaměstnanců a studentů
4

Jste řádně proškoleni ohledně bezpečnosti práce?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často probíhá školení bezpečnosti práce?

Vyberte jednu odpověď
6

Zahrnuje školení bezpečnosti i praktické ukázky?

Vyberte jednu odpověď
7

Proběhlo navíc školení bezpečnosti na praxi?

Vyberte jednu odpověď
8

Je součástí školení bezpečnosti i první pomoc?

Vyberte jednu odpověď
9

Říká vám něco pojem evakuace a invakuace?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak má škola zajištěnou ochranu a bezpečnost zaměstnanců a studentů?

Vyberte jednu nebo více odpovědí