Uprawnienia z tytułu niepełnosprawności- badanie wiedzy osób niepełnosprawnych

Szanowna Pani / Szanowny Panie.

Poniższa ankieta związana jest z przeprowadzeniem badania wśród osób niepełnosprawnych na temat wiedzy z zakresu uprawnień i przywilejów jakie przysługują z tego tytułu. Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i jest całkowicie anonimowa. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki badań zostaną wykorzystane jako materiał do napisania pracy licencjackiej.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Przedział wiekowy
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Czy Pan/Pani niepełnosprawność jest:
Wymagana odpowiedź

Czy posiada Pan/Pani ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Wymagana odpowiedź

Proszę podać stopień
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Czy będąc osobą niepełnosprawną zna Pan/Pani swoje przywileje?
Wymagana odpowiedź

Gdzie dowiedział/a się Pan/Pani o przywilejach z tytułu niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Proszę wymienić o jakich przywilejach dla osób niepełnosprawnych Pan/Pani słyszał/a
Wymagana odpowiedź

Czy posiada Pan/Pani kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych ?
Wymagana odpowiedź

Czy zna Pan/Pani uprawnienia osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym ?
Wymagana odpowiedź

Czy wie Pan/Pani ile wynosi wymiar czasu pracy dla osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ?
Wymagana odpowiedź

Czy słyszał/a Pan/Pani o korzyściach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ?
Wymagana odpowiedź

O jakich ulgach komunikacyjnych Pan/Pani słyszał/ła?
Wymagana odpowiedź

Czy korzystał/a Pan/Pani ze świadczeń społecznych z tytułu niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Jakie Pana/Pani zdaniem przysługują ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Ile dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego Pana/Pani zdaniem przysługuje zatrudnionej osobie niepełnosprawnej ?
Wymagana odpowiedź

Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem "zakład pracy chronionej"?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem osobie niepełnosprawnej przysługuje w pracy dodatkowa przerwa ?
Wymagana odpowiedź

Jakie akty prawne Pana/Pani zdaniem regulują przywileje z tytułu niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź