.

Enquête Bijbelonderwijs

Hoi collega, 

Fijn dat je deze enquête wil invullen, het kost slechts een paar minuten de tijd en ik kan weer verder met mijn onderzoek!

Beveiligd
Enquête Bijbelonderwijs
1

Ik ga akkoord met dat de gegevens van deze enquête worden gebruikt voor het onderzoek.

De enquête wordt anoniem ingevuld, er is geen zicht op wie, welke antwoorden geeft.
2

Welke Bijbelvertaling gebruikt u bij de voorbereiding van een Bijbelverhaal?

Kies één of meer antwoorden
3

Welke kinderbijbel gebruikt u bij de voorbereiding van de Bijbelvertelling?

Kies één of meer antwoorden
4

Wat voor type kinderbijbels wordt er momenteel gebruikt op de basisschool?

5

Hoe vaak in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld?

Kies één of meerdere antwoorden
6

In hoeverre zijn de kinderen betrokken tijdens dagopeningen?

Dit is een meerkeuzevraag waarbij je één optie kunt kiezen.
7

Hoe wordt de relevantie van Bijbelverhalen benadrukt tijdens de Bijbelvertellingen?

Geef alstublieft een beschrijvend antwoord.
8

Welke ondersteunende materialen gebruikt u tijdens uw Bijbelvertelling?

Kies één of meer antwoorden
9

Waar let u op bij het kiezen van de ondersteunende materialen?

10

Uit welke Bijbel leest u na het middageten?

11

Gebruikt u de godsdienstmethode die aanwezig is op de basisschool?

Kies één antwoord
12

Ik vind het voorbereiden van Bijbelverhalen veel werk.

Kies één of meer antwoorden
13

Ik weet welke Bijbelse boodschap ik in mijn verhaal wil overbrengen op de kinderen.

Kies één antwoord
14

Ik zou het fijn vinden als we een vernieuwde/andere godsdienstmethode krijgen.

Kies één antwoord
15

Zo ja, welke methode?

16

Wat bevat volgens u een goede godsdienstmethode?

17

Zijn er plannen om het bijbelonderwijs op school te vernieuwen of aan te passen? Zo ja, op welke manier?

Geef alstublieft een beschrijvend antwoord.
18

Overige opmerkingen wat betreft het godsdienstonderwijs op de Eben-Haëzer?