Powered by

Sebepojetí a postoje společnosti pohledem osob se zdravotním postižením

Vážení účastníci,


jmenuji se Veronika Ernstová a jsem studentka oboru sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Právě provádím výzkum v rámci své bakalářské práce a ráda bych vás pozvala k účasti na tomto dotazníkovém šetření.

Zaměřuji se na analýzu sebepojetí osob se zdravotním postižením, konkrétně si kladu za cíl zjistit, jak osoby se zdravotním postižením vnímají samy sebe a jak jsou vnímány jejich okolím. V rámci zdr. postižení je považováno i chronické onemocnění včetně autoimunitních, nerovývojových poruch, psychických onemocněních apod. Protože ne všechny OZP jsou schopny se do výzkumu zapojit např. kvůli svým kognitivní schopnostem nebo jsou to děti, je výzkum určen i pro pečující osoby. V závěrečné analýze budou data od OZP a pečujících osob vyhodnocena zvlášť. 

Dotazník je vhodný zhruba od 13-15 let, naopak je nevhodný, resp. obtížně zodpověditelný u malých dětí nebo některých mentálních postiženích. Vše záleží na daném jedinci.  

Dotazník zjišťuje, jak osoby se zdravotním postižením vnímají samy sebe a jak jsou vnímány jejich okolím. Předpokládaný čas potřebný k vyplnění tohoto dotazníku je přibližně 15 minut.

Vaše účast na tomto dotazníkovém šetření je dobrovolná a zcela anonymní. 

Spustit dotazník teď