UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

ZLOT ZHR 3.0 - GNIAZDO RODZIN, BYŁYCH INSTRUKTORÓW I PRZYJACIÓŁ ZHR

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Drogie Druhny i Druhowie,

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w Zlocie 30-lecia wszystkie rodziny harcerskie z dziećmi (te czynnych wciąż instruktorów i już nieczynnych), byłych instruktorów i instruktorki, którzy planują przyjechać bez dzieci, a także przyjaciół ZHR - czyli wszystkich tych, którzy czują związek ze Związkiem i pragną wspólnie z obecnymi członkami świętować 30-lecie ZHR.

Zlot odbędzie się w dniach 3 - 11 sierpnia 2019 r. w Rybakach nad jez. Łańskim (koło Olsztyna).

Nasze gniazdo będzie osobnym gniazdem włączonym organizacyjnie w struktury zlotu, jednak programowo niezależne. Program naszego gniazda będzie miał w większości charakter fakultatywny. Częściowo oparty będzie o najważniejsze punkty programu Zlotu (dostępne dla wszystkich), a częściowo o osobny program dopasowany do potrzeb uczestników gniazda (dobrowolny).

CELEM ANKIETY JEST ZORIENTOWANIE SIĘ JAK DUŻE JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA NASZE GNIAZDO, A TAKŻE ROZEZNANIE POTRZEB PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH, BY ZAPEWNIĆ NAM JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO FUNKCJONOWANIA.

Ankieta zgłoszeniowa pojawi się bliżej terminu zlotu, najprawdopodobniej w formie aplikacji ogólnozlotowej.

JEDNAK WOLĘ PRZYBYCIA NA ZLOT PROSIMY WYRAZIĆ JUŻ TERAZ.

W razie pytań lub problemów proszę dzwonić do hm. Marii Szymankiewicz (Broniewskiej) - 693-755-855 (maria.szymankiewicz@uni.lodz.pl)