Přijímání zaměstnanců ve společnosti ExaSoft holding a.s.

Dobrý den,

jmenuji se Lukáš Juhász a jsem studentem magisterského studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a mým studijním programem je Ekonomika a management. Dovoluji si Vás požádat o účast ve výzkumu, který je  zaměřený na proces přijímání zaměstnanců ve společnosti, kde jste zaměstnáni, tedy v ExaSoftu holding a.s. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a vyplnění jeho otázek Vám zabere cca 5 - 7 minut. Získané odpovědi budou použity pouze pro účely výzkumu. Pro mou diplomovou práci jsou klíčové, jelikož z nich bude navržena funkční struktura pro přijímání zaměstnanců ve společnosti.

Předem děkuji za Vaše odpovědi a čas. 

Spustit dotazník teď