Dotazník na kvalitu života pacientov s epilepsiou

Vážení respondenti,


s úctou Vás vítam, moje meno je Ivana Poništová a som študentka ošetrovateľstva na Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci svojej bakalárskej témy skúmam kvalitu života pacientov s epilepsiou. 


V tomto prieskume by som Vás rada požiadala o vyplnenie dotazníka, ktorý sa zameriava na otázky ohľadom kvality života ľudí s epilepsiou. Dotazník je anonymný a bude Vám trvať pár minút.

Prosím Vás o úprimnosť a presnosť pri vypĺňaní dotazníka. Vyplniť dotazník môžu iba dospelé osoby s epilepsiou diagnostikovanou minimálne 1 rok, ktorí sú ochotní vyjadriť svoj názor a prispieť k tejto bakalárskej práci.


Vyplnením dotazníka vyjadrujete svoj súhlas s účasťou v prieskume a súhlas s použitím dát. Všetky získané dáta budú použité výhradne pre účely mojej bakalárskej práce. 


Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa dotazníka, alebo mojej bakalárskej práce, neváhajte ma kontaktovať na emailovej adrese: ponistovaivana1@gmail.com


Spustiť dotazník