Asertívna komunikácia zamestnanca verejnej správy

Milí respondenti,


touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka. Jeho úlohou je poukázať na problematiku asertívnej komunikácie zamestnanca verejnej správy. Dotazník je určený pre výskumné účely k záverečnej práci. Žiadam Vás o jeho úprimné a pravdivé vyplnenie.


Dotazník je anonymný, uvedené informácie nebudú zneužité. Pred zodpovedaním každej otázky si prosím pozorne prečítajte jej obsah a vyznačte odpoved', s ktorou sa najviac stotožňujete.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu, čas a pravdivé odpovede.


Bc. Anhelina Mehela


Spustiť dotazník