.

Porada obchodu červen 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Kvíz servis Still ČR
1

jaké je Ø roční míry odchodu v servisu (2021-23)

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik bylo umyto vozíků mobilní myčkou v roce 2022

Vyberte jednu odpověď
3

Jaký je počet vozíků v LTR a FS k červnu 2024?

Vyberte jednu odpověď
4

V jaké kategorii má servis 22 techniků

Vyberte jednu odpověď
5

Jaká je doba letu, když prodám požadovaný počet mytí ve FS?

Vyberte jednu odpověď