.

HODNOCENÍ - 7.B.

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak tě hodiny NJ bavili? (Jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký typ aktivit tě bavil/nebavil?

3

Oznámkuj hodiny NJ za celé druhé pololetí

Vyberte jednu odpověď
4

Náročnost NJ byla větší než u ostatních předmětů

Vyberte jednu odpověď
5

Při srovnání NJ a AJ, jsem se na hodiny NJ musel(a) připravovat daleko více

Vyberte jednu odpověď
6

Hodnocení mi přišlo spravedlivé

Vyberte jednu odpověď
7

V hodinách se nebojím udělat chybu

Vyberte jednu odpověď
8

Co by se mělo do příštího roku změnit?

9

Prostor na vlastní nápady/námitky, atd.