Polska w strefie euro

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

1. Czy jest Pan/Pani klientem banku?
Wymagana odpowiedź

(Jeśli nie, proszę przejść do pytania nr. 5.)

2. Z jakich usług bankowych Pan/Pani korzysta?

3. Jak długo korzysta Pan/Pani z usług bankowych?

4. Jak często korzysta Pan/Pani z usług swojego banku?

5. Czy tematyka strefy euro i Unii Europejskiej jest dla Pana/Pani ważna?
Wymagana odpowiedź

6. Poziom swojej wiedzy na temat strefy euro i Unii Europejskiej ocenia Pan/Pani jako?
Wymagana odpowiedź

7. W maju, którego roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
Wymagana odpowiedź

8. Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było Pana/Pani zdaniem korzystne?
Wymagana odpowiedź

9. Czy według Pana/Pani Polska ma obowiązek przyjęcia waluty euro?
Wymagana odpowiedź

10. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem waluty euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

11. Kiedy waluta euro powinna być wprowadzone w Polsce?
Wymagana odpowiedź

12. Jakie będą Pana/Pani zdaniem konsekwencje wprowadzenia waluty euro dla polskiej gospodarki?
Wymagana odpowiedź

13. Jakie według Pana/Pani będą główne szanse/korzyści dla gospodarki wynikające z wprowadzenia waluty euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

14. Jakie według Pana/Pani będą główne zagrożenia/koszty dla gospodarki wynikające z wprowadzenia waluty euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

15. Kto według Pana/Pani zyska najwięcej na wprowadzeniu euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

16. Kto według Pana/Pani straci najwięcej na wprowadzeniu euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

17. Jak Pana/Pani zdaniem akcesja Polski do Unii Europejskiej wpłynęła na banki?
Wymagana odpowiedź

18. Czy Pana/Pani zdaniem wprowadzenie waluty euro w Polsce istotnie wpłynie na sektor bankowy?
Wymagana odpowiedź

19. Jak Pana/Pani zdaniem wprowadzenie waluty euro w Polsce wpłynie na klientów banków?
Wymagana odpowiedź

20. Jakie Pana/Pani zdaniem będą główne konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z wprowadzenia waluty euro w Polsce?
Wymagana odpowiedź

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy:
Wymagana odpowiedź