.

PRÁCE V ONLINE SVĚTĚ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pracujete online

Vyberte jednu odpověď
2

V jaké oblasti pracujete

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Spolupracujete s..

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Uživíte se ONLINE?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

CHTĚLI BY JSTE VÍCE ONLINE ZAKÁZEK

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Uvítali by jste platformu, kde by byli zakázky denně sdílené

Vyberte jednu nebo více odpovědí