.

Kränkningar på nätet

Feedback av dagens lektion

Säkrad
1

På den här lektionen har jag tänkt på hur mitt beteende kan påverka andra..

Välj ett svar
2

På den här lektionen har jag tänkt på hur normer och oskrivna regler påverkar oss

Välj ett svar
3

Vad har du lärt dig på den här lektionen idag?

4

Tycker du att detta var en givande lektion? Utveckla gärna ditt svar.