Wichura komunikacji na Mokotowie- zapisy - finansuje dzielnica Mokotów m.st. Warszawa (zajęcia odbędą się na platformie ZOOM)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Spotkania są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Studio Psychologii Zdrowia ul. Zachodnia 5 w Pruszkowie zwana dalej Pracownią. Zajęcia finansowane są przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy

2. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Warszawy, w szczególności do mieszkańców dzielnicy Mokotów. Udział w nich jest bezpłatny.

3. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, to prosimy jak powiadomić o tym wysyłając maila na adres wichurakomunikacji@gmail.com

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji powiadomi o tym Uczestników mailowo.

5. Zapisując się na zajęciach zastanów się, czy w godzinach ich trwania możesz w nich uczestniczyć. Oczywiście w trakcie zajęć będą przerwy :)

6. Zadbaj proszę o dostęp do sprzętu z mikrofonem. Jeśli masz taką możliwość, to także z działającą kamerą. Widząc się wzajemnie będziemy się czuć bardziej komfortowo :-) Jeśli nie masz takiej możliwości (bo obok są dzieci - to zawsze możesz zadać pytania na chacie i wziąć udział w dyskusji).

7. Osobę niepłnoletnią na zajęcia zapisuje rodzic jednocześnie oświadczając, że jest opiekunem prawnym.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Studio Psychologii Zdrowia ul. Zachodnia 5 w Pruszkowie, NIP. 123 119 49 21

2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć – (przetwarzane dane to: imię i nazwisko uczestnika, adres email).

3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu poniżej. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rekrutacji i zaprosić Państwo na zajęcia.

4. Państwa dane nie są przekazywane innym osobom.

5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku zajęć organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania działania i wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją działania.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: wichurakomunikacji@gmail.com

Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć w kolejności: - mieszkańcy Dzielnicy Mokotów; - osoby skierowane na zajęcia z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, Ośrodka Interwencji Kryzysowej dzielnicy Mokotów, pedagoga/psychologa szkolnego z placówki mieszczącej się na terenie dzielnicy Mokotów; - osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby z rodzin gdzie występuje/występował problem przemocy lub uzależnienia; Po uwzględnieniu tych kryteriów, w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca, w zajęciach będą mogli wziąć udział Mieszkańcy innych dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz rodzice/ opiekunowie dzieci uczęszczających do warszawskich placówek edukacyjnych.

Rozpocznij ankietę teraz