Vragenlijst Minor Leren & ICT

Beste collega,


Wij, als projectgroep Leren & ICT Windesheim, zouden het zeer waarderen als je deze enquête zou willen invullen. Dit helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen voor ons onderzoek. Vanuit Leren & ICT zijn we van plan om op school een project te starten om een product te ontwerpen en te implementeren.


Met vriendelijke groet, De projectgroep Leren & ICT

Enquête starten