Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Návrh na oceňovanie manželských párov z Piešťan v rámci Národného týždňa manželstva 2021

Zber odpovedí bol ukončený.

Centrum pomoci pre rodinu sa po prvýkrát rozhodlo oceniť tie manželské páry, ktoré spolu žijú už niekoľko desaťročí. Hľadáme najstaršie manželské páry z Piešťan alebo žijúcich v Piešťanoch, ktoré chceme oceniť a prejaviť im našu úctu za to, že dávajú príklad aj iným manželským párom. Návrh na ocenenie môžu podať deti manželského páru, príbuzní i známi. S nomináciou musia žijúce manželské páry súhlasiť. Je možnosť dať nomináciu aj za manželské páry, ktoré už nie sú medzi nami. Aj takýmto spôsobom by sme ich chceli oceniť - IN MEMORIAM. Ak jeden z manželov žije, napíšte nám to do poznámky.

Nominácie zbierame do 6. 2. 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na cppr.piestany@gmail.com

Ďakujeme. Mgr. Katarína Bujnová - za organizátora

1 Meno a priezvisko nominujúceho:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

2 Mená a priezvisko manželov - nominovaných:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

3 Koľko rokov sú manželmi?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

4 Mená a priezvisko manželov - IN MEMORIAM

Vyplňte, pokiaľ jeden z manželov alebo obaja manželia zomreli a nominácia má byť pamiatkou na ich manželstvo.

Ostáva 250 znakov

5 Koľko rokov manželstva boli spolu? - IN MEMORIAM

Vyplňte, pokiaľ jeden z manželov alebo obaja manželia zomreli a nominácia má byť pamiatkou na ich manželstvo.

Ostáva 50 znakov

6 Napíšte, prosím, dátum svadby manželov:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

7 Napíšte, prosím, niečo o nominovanom manželskom páre:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Uveďte, prosím, svoje kontaktné údaje - mobil:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

9 E-mail:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

10 Uveďte, prosím, kontaktné údaje na nominovaný manželský pár - mobil / telefón:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

11 Mesto kde manželia bývajú:
Povinná odpoveď

12 Ak chcete niečo dôležité dodať alebo dopísať, môžete tak urobiť tu:

Ostáva 1500 znakov

Bližšie informácie o nás nájdete na www.cppr.sk alebo o Národnom týždni manželstva na www.ntm.sk.

GDPR

 1. Organizácia Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 91701 Trnava, IČO: 42160588, spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • dátum sobáša
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  • iné poskytnuté údaje nominovaných, ktoré boli uvedené v dotazníku
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre oceňovanie v jednotlivých mestách. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani nijak zverejňované. Slúžia výlučne pre identifikáciu nominovaných a nominujúceho. Vybraní manželia budú poskytovať nový súhlas na zverejňovanie osobných údajov.