.

Průzkum spokojenosti zákazníků

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Co na našich produktech/službách oceňujete nejvíce?

Vyberte jednu možnost, kterou oceňujete nejvíce.
2

Jak hodnotíte celkovou spokojenost s našimi produkty/službami?

Ohodnoťte svou spokojenost na stupnici od 1 do 10.
3

Co byste si přáli vylepšit na našich produktech/službách?

Napište, co byste chtěli konkrétně zlepšit.
4

Která oblast naší nabídky vás nejvíce neuspokojuje?

Vyberte jednu oblast, která vás nejvíce neuspokojuje.
5

Jak byste zhodnotili komunikaci s naší společností?

Vyjádřete svůj názor na komunikaci s námi.
6

Jak často využíváte naše produkty/služby?

Zvolte frekvenci, jak často využíváte naše produkty/služby.
7

Jaký prvek byste upřednostnili ve vylepšení našich služeb?

Napište, jaký prvek byste chtěli vidět vylepšený ve vaší oblíbené službě.
8

Jak byste popsali svou zkušenost s našimi produkty/službami jedním slovem?

Popište vaši zkušenost jedním slovem.
9

Která funkcionalita našich produktů je pro vás klíčová?

Vyberte jednu klíčovou funkcionalitu našich produktů pro vás.
10

Jak byste zhodnotili celkový dojem z naší značky?

Vyjádřete svůj celkový dojem z naší značky.