Monitoring bobra evropského na Podblanicku a v okolí

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se týká monitoringu výskytu bobra evropského na Podblanicku a na územích, která spravuje Záchranná stanice Vlašim

Spustit dotazník teď