“Vplyv inflácie na správanie domácností”

Milí respondenti

Cieľom daného dotazníka je zistiť ako spotrebitelia reagujú na zmeny miery inflácie. Tento dotazník poslúži ako materiál na napísanie článku, ktorý by mal spotrebiteľom pomôcť pochopiť, ako by mali reagovať na zvýšenie alebo zníženie miery inflácie. Váš názor je veľmi dôležitý, preto vás prosíme o úprimné odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú použité len na výskumné účely. Vopred vám ďakujeme za spoluprácu! 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta.  

K.Kharchenko, 2023 

Spustit dotazník teď