OBS: Dette er forhåndsvisning av av spørreundersøkelsen. Svarene er ikke lagret. Klikk her hvis du vil fylle ut spørreskjemaet.

Forslag på kandidat til Kulturlandskapsprisen Møre og Romsdal 2019

Spørreundersøkelsen er fullført.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal deler årleg ut ein kulturlandskapspris for å setje fokus på den viktige rollen landbruket har som forvaltar av kulturlandskapet og berar av tradisjonar.

Klikk "Fyll ut skjema" for å nominere ein kandidat til Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal 2019. Frist for å nominere kandidatar er 31.mai.