.

Enquete woon-werkmobiliteit

Beste collega,

Met ingang van 2024 moeten alle organisaties in Nederland gegevens verzamelen over het woon-werk mobiliteit van hun medewerkers. Door te inventariseren met welk vervoermiddel en in welke frequentie de medewerkers naar het werk reizen, kan worden berekend hoe de CO2 uitstoot is van het woon-werkverkeer. Om inzicht hierin te krijgen verzoeken wij jullie om deze enquete in te vullen.

Het verzoek aan de musici en ensemblesstaven is om voor twee ‘normale’ weken aan te geven met welk vervoermiddel er naar de werklocatie is gereisd. De werklocatie kan zijn TivoliVredenburgh in Utrecht, Concertgebouw in Amsterdam of het MCO gebouw in Hilversum. De staf kan volstaan met het invullen van een standaard week.

De enquete staat de komende twee weken op (dus tot 1 juni 2024

Beveiligd
1

Welke afdeling bent u werkzaam

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is de postcode van uw woonadres