Snoezelen.

Geachte Heer / Mevrouw,

Wij zijn een projectgroep van de opleiding orthopedagogie aan de UCLL. Voor ons project maken wij een snoezelkoffer in samenwerking met vzw Het Balanske. Wij doen deze enquête om meer inzicht te krijgen hoe begeleiders kijken naar het concept snoezelen.

Deze enqute is volledig anoniem en zal slechts enkele minuten in beslag nemen.

Wij willen u alvast bedanken voor uw tijd.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023