.

Pohled sekce pro státní službu a úřadu vlády na další fungování katastrálních úřadů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Katastr nemovitostí je ucelený soubor údajů o nemovitostech v ČR, který obsahuje popis nemovitostí a jejich geometrické a polohové určení. Součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. Dobrá správa tohoto registru je jedním ze základních pilířů státu.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Správné údaje katastru nemovitostí jsou jedním ze základních podkladů pro výběr daní.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Katastrální úřady, které spravují katastr nemovitostí, potřebují pro svou práci kvalitní vzdělané lidi z různých oborů (např. právo, zeměměřictví, informatika, ekonomie, ...)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Zaměstnanci katastrálních úřadů jsou placeni podle tab. 1 Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Nástupní plat nových zaměstnanců tedy nedosahuje ani výše zaručené mzdy. Např. v platové tř. 8 dosáhne výše zaručené mzdy zaměstnanec až po 6 letech praxe. Tento stav je zcela v souladu s dlouhodobou vizí státní služby pro ČR.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Průměrný osobní příplatek zaměstnance katastrálního úřadu (průměr počítán včetně vedoucích) činí 3200,- Kč. Výše osobního příplatku je zcela adekvátní a odpovídá dlouhodobé vizi státní služby pro ČR.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Prodavači v Lidlu dnes začínají s platem 30 700 korun, který po třech letech stoupne na 34 000 korun. V Praze jsou tyto částky ještě vyšší. Ve skladech dosahují mzdy téměř 40 000 korun měsíčně. Je zcela v souladu s dlouhodobou vizí státní služby pro ČR, aby si katastrální úředník ani po desítkách let praxe nebyl schopen vydělat ani jako začínající prodavač v Lidlu.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Od katastrálních úřadů odchází každý rok stále větší počet lidí. Volná místa se nedaří nahrazovat. Výběrová řízení se opakují a pokud se místo podaří obsadit, pak takový zaměstnanec u úřadu dlouho nevydrží a odchází brzy jinam za lépe placenou prací. Obsadit v současnosti volné místo právníka, zeměměřiče, informatika, ekonoma, atd... je v podstatě nemožné. Tento stav je zcela v souladu s dlouhodobou vizí státní služby pro ČR.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Katastrální úřady se dopracují v řádu několika let k totálnímu personálnímu kolapsu. Tento stav je zcela v souladu s dlouhodobou vizí státní služby pro ČR.

Vyberte jednu nebo více odpovědí