Social deal Brunch

Geachte Heer / Mevrouw,


Ik ben Helen Boonman en ik ben HOM (Horeca, Ondernemer, Manager) student op het Curio te Bergen op Zoom. Ik volg momenteel de 4-jarige opleiding en één onderdeel wat in het vierde leerjaar zit het examen frontoffice.

Een opdracht ervan is het maken/bedenken van een arrangement.

ik heb gekozen om een socialdeal brunch te organiseren en hiervoor wilde ik een

enquête uitzetten om te kijken hoe u het heeft ervaren.

Neem alstublieft een paar minuten van uw tijd

om de volgende enquête in te vullen.

Na aanleiding van alle gekregen informatie kan ik verder met het schrijven van mijn examen frontoffice.


Bij voorbaat dank,


Helen Boonman

Enquête starten