.

spokojenost zaměstnanců ve firmě

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Do jaké věkové kategorie spadáte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jste spokojeni se svým zaměstnáním?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

V čem jste ve své práci spokojeni?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

V čem naopak nejste spokojeni?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Chtěli byste něco ve svém zaměstnání změnit?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Co by vaše firma měla změnit/zlepšit?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jakým způsobem se dopravujete do práce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Máte zde své vyhrazené parkoviště?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jaký je váš pracovní kolektiv?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Jaké odměny dostáváte ve svém zaměstnání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Máte možnost občerstvení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Jaká je vaše pracovní doba?

Vyberte jednu nebo více odpovědí