Pohyb v přírodě v okolí Dolních Hbit

Dobrý den,

v rámci diplomové práce zpracovávám možnosti obnovy a využití historických polních cest na Dolnohbitsku. Podkladem jsou i názory a informace od občanů obce Dolní Hbity. Proto bych Vás ráda poprosila o vyplnění tohoto krátkého dotazníku za sebe i členy Vaší rodiny. Dotazník tvoří 10 otázek a JE ANONYMNÍ. Předem moc děkuji za čas věnovaný jeho vyplňování

Anna Michálková

Spustit dotazník