Pohyb v přírodě v okolí Dolních Hbit

Dobrý den,

v rámci diplomové práce zpracovávám možnosti obnovy a využití historických polních cest na Dolnohbitsku. Podkladem jsou i názory a informace od občanů obce Dolní Hbity. Proto bych Vás ráda poprosila o vyplnění tohoto krátkého dotazníku za sebe i členy Vaší rodiny. Dotazník tvoří 10 otázek a JE ANONYMNÍ. Předem moc děkuji za čas věnovaný jeho vyplňování

Anna Michálková

Jste obyvatelem které vesnice?
Povinná odpověď

Jak často chodíte do přírody v okolí vaší vesnice?
Povinná odpověď

S kým chodíte do přírody v okolí nejčastěji?
Povinná odpověď

Jakým způsobem se v přírodě v okolí nejčastěji pohybujete?
Povinná odpověď

Znáte trasy historických cest a stezek ve svém okolí?
Povinná odpověď

Uvítali byste zvýšení množství funkčních polních cest ve svém okolí?
Povinná odpověď

Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ano, uveďte, které cesty byste rádi obnovili (odkud - kam)

Zbývá 1500 znaků

Otázka pro obyvatele Dolních Hbit a Jelenců: Využívali byste cestu pro pěší a cyklisty mezi Dolními Hbity a Jelenci?
Povinná odpověď

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk dotazovaného
Povinná odpověď