Radzenie sobie ze stresem

Dzień dobry,

Ma Pan/ Pani przed sobą zestaw kwestionariuszy, które posłużą za materiał empiryczny w trakcie pisania pracy magisterskiej. Odpowiedzi  przez Pana/ Panią udzielone posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Proszę o uważne wypełnienie poniższej ankiety. Zajmie to około 20 minut. 

Serdecznie dziękuję

1 Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

2 Płeć
Wymagana odpowiedź

3 Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

4 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

5 Aktywność zawodowa
Wymagana odpowiedź

6 Poniższe zdania opisują reakcję ludzi na trudne, przykre, stresujące sytuacje. Zaznacz jedną z opcji (nigdy, bardzo rzadko, czasami, często, bardzo często) przy każdym stwierdzeniu. Określ w ten sposób, jak bardzo angażujesz się w te czynności, gdy znajdujesz się w trudnej, przykrej, stresującej sytuacji.
Wymagana odpowiedź

Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
1. Lepiej planuję swój czas
2. Koncentruję się na problemie i zastanawiam się jak mogę go rozwiązać
3. Myślę o czasach gdy było mi lepiej
4. Staram się przebywać z innymi ludźmi
5. Oskarżam się o zwlekanie
6. Robię to, co uważam za najlepsze
7. Jestem skupiony(a) na swoich dolelgliowościach fizycznych
8. Winię siebie, że wpadłem(am) w taką sytuację
9. Włóczę się po sklepach
10. Ustalam, co w danej sytuacji jest najważniejsze
11. Staram się zasnąć
12. Objadam się ulubioną potrawą
13. Niepokoję się, że sobie nie poradzę
14. Staję się bardzo napięty(a)
15. Myślę o tym, jak rozwiązywałem(am) podobne problemy w przeszłości
16. Wmawiam sobie, że to w rzeczywistości nie dzieje się mnie
17. Winię siebie, że zbyt się tym przejmuję
18. Idę coś zjeść na mieście
19. Staję się bardzo przygnębiony(a)
20. Kupuję sobie coś
21. Wyznaczam sobie kierunek działania i postępuję zgodnie z nim
22. Obwiniam siebie za to, że nie wiem co zrobić
23. Idę się zabawić
24. Staram się zrozumieć sytuację
25. "Zastygam w bezruchu" i nie wiem co zrobić
26. Podejmuję natychmiast właściwe działanie
27. Analizuję sytuację i uczę się na własnych błędach
28. Żałuję, że nie mogę zmienić tego co się stało, lub tego, co odczuwałem(am) w związku z tym
29. Odwiedzam przyjaciela
30. Martwię się jak sobie z tym poradzę
31. Spędzam czas z bliską osobą
32. Wychodzę na spacer
33. Wmawiam sobie, że to się nigdy więcej nie powtórzy
34. Skupiam się na swoich ogólnych brakach
35. Rozmawiam z kimś, kogo rady sobie cenię
36. Analizuję problem zanim zacznę działać
37. Dzwonię do kolegi lub koleżanki
38. Wpadam w złość
39. Zmieniam kolejność spraw do załatwienia
40. Oglądam film
41. Dążę do kontrolowania sytuacji
42. Podejmuję dodatkowy wysiłek aby załatwić sprawę
43. Podchodzę do problemu z różnych stron
44. "Robię sobie wolne" by uciec od problemu
45. Wyładowuję się na innych
46. Wykorzystuję sytuację, aby udowodnić, że potrafię tego dokonać
47. Staram się tak zorganizować sprawy, aby zapanować nad sytuacją
48. Oglądam telewizję

7 Gdy rozmawiasz z ludźmi, czy masz poczucie, że nie rozumieją Cię
Wymagana odpowiedź

nigdy nie mam takiego poczucia
zawsze mam takie poczucie

8 W przeszłości, kiedy musiałeś zrobić coś, co zależało od współpracy z innymi ludźmi, czy miałeś poczucie, że to:
Wymagana odpowiedź

na pewno nie będzie zrobione
na pewno zostanie zrobione

9 Pomyśl o ludziach, z którymi kontaktujesz się na co dzień, przy czym nie chodzi tu o Twoich najbliższych. Jak dobrze znasz większość z nich?
Wymagana odpowiedź

czujesz, że to obcy ludzie
znasz ich bardzo dobrze

10 Czy masz poczucie, że tak naprawdę nie obchodzi Cię to, co dzieje się wokół Ciebie?
Wymagana odpowiedź

bardzo rzadko lub nigdy
bardzo często

11 Czy zdarzało się w przeszłości, że byłeś zaskoczony zachowaniem ludzi, których-jak sądziłeś- dobrze znasz?
Wymagana odpowiedź

nigdy się tak nie zdarzyło
zawsze tak było

12 Czy zdarzyło się, że zawiedli Cię ludzie na których liczyłeś?
Wymagana odpowiedź

nigdy się tak nie zdarzyło
zawsze tak było

13 Życie jest:
Wymagana odpowiedź

bardzo ciekawe
zupełnie jednostajne

14 Do tej pory w Twoim życiu:
Wymagana odpowiedź

nie było żadnych wyraźnych celów czy dążeń
były bardzo wyraźne cele i dążenia

15 Czy masz poczucie, że jesteś traktowany niesprawiedliwie?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

16 W ciągu ostatnich 10 lat Twoje życie było:
Wymagana odpowiedź

pełne zmian i nie wiedziałeś co za chwilę się wydarzy
całkowicie uporządkowane i jasne

17 Większość z tego, co będziesz robił w przyszłości będzie prawdopodobnie:
Wymagana odpowiedź

niezwykle fascynująca
śmiertelnie nudna

18 Czy miewasz wrażenie, że jesteś w nieznanej sytuacji i nie wiesz, co robić?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

19 Co najlepiej opisuje Twój sposób patrzenia na życie?
Wymagana odpowiedź

zawsze można znaleźć wyjście z przykrych sytuacji życiowych
nie ma wyjścia z przykrych sytuacji życiowych

20 Kiedy myślisz o swoim życiu bardzo często
Wymagana odpowiedź

czujesz jak dobrze jest żyć
zadajesz sobie pytanie po co w ogóle żyjesz

21 Kiedy stajesz przed trudnym problemem, wybór rozwiązania jest:
Wymagana odpowiedź

zawsze zagmatwany i trudno go dokonać
zawsze jest zupełnie jasny

22 Wykonywanie codziennych zajęć jest dla Ciebie źródłem:
Wymagana odpowiedź

dużej przyjemności i zadowolenia
przykrości i nudy

23 Twoje życie w przyszłości będzie prawdopodobnie:
Wymagana odpowiedź

pełne zmian i nie będziesz wiedział co za chwilę się wydarzy
całkowicie uporządkowane i jasne

24 Kiedy coś nieprzyjemnego zdarzyło się w przeszłości, byłeś skłonny:
Wymagana odpowiedź

gryźć się tym i martwić
mówić sobie: "W porządku, muszę z tym jakoś żyć" i dalej robić swoje

25 Czy miewasz mieszane uczucia i myśli?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

26 Kiedy robisz coś, co wprawia Cię w dobry nastrój:
Wymagana odpowiedź

z pewnością pozostaniesz w dobrym nastroju
z pewnością zdarzy się coś, co zepsuje Ci nastrój

27 Czy zdarza się, że masz w sobie uczucia, których wolałbyś nie mieć?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

28 Przewidujesz, że w Twoje życie osobiste będzie w przyszłości:
Wymagana odpowiedź

zupełnie bez sensu czy celu
w pełni uporządkowane

29 Czy myślisz, że w przyszłości zawsze będą ludzie, na których będziesz mógł liczyć?
Wymagana odpowiedź

jesteś pewien, że będą
wątpisz czy będą

30 Czy miewasz wrażenie, że nie wiesz, co dokładnie się wydarzy?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

31 Ludzie- nawet o silnym charakterze- czasami czują się przegrani w pewnych sytuacjach. Jak często czułeś się tak w przeszłości?
Wymagana odpowiedź

nigdy
bardzo często

32 Kiedy coś się zdarzyło, czy zwykle stwierdzałeś, że:
Wymagana odpowiedź

przeceniłeś znaczenie tego wydarzenia lub go nie doceniłeś
widziałeś sprawy we właściwych proporcjach

33 Kiedy myślisz o trudnościach, które możesz napotkać w ważnych dziedzinach swojego życia, czy masz poczucie, że:
Wymagana odpowiedź

zawsze uda Ci się pokonać trudności
nie uda Ci się pokonać tych trudności

34 Jak często masz wrażenie, że to, co robisz na co dzień, jest niezbyt sensowne?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

35 Jak często doznajesz uczuć, nad którymi nie wiesz, czy potrafisz zapanować?
Wymagana odpowiedź

bardzo często
bardzo rzadko lub nigdy

Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety!