Vplyv internetu na duševné zdravie dospievajúceho

Dobrý deň,


moje meno je Katarína Serdulová. Som žiačkou Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. V rámci prieskumu na hodine psychológie Vás prosím o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je zameraný na tému Vplyv internetu na duševné zdravie dospievajúceho. Cieľom dotazníka je zistiť, ako, a do akej miery ovplyvňuje internet Vaše duševné zdravie. Dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú použité len na hodinu psychológie. Odpovedajte prosím úprimne a pravdivo. Za nájdenie si času a vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujem.  

Spustiť dotazník