.

Spätná väzba k práci školského podporného tímu

Milí rodičia, 

zaujíma nás Váš názor. Preto Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nám pomôže viac sa zamerať na to, čo naši žiaci potrebujú, aby sa im v škole lepšie učilo. 

Ďakujeme.


Za školský podporný tím

Mgr. Katarína Knapová

školský špeciálny pedagóg

Zabezpečené
1

Trieda/ročník

2

V čom vidíte výhody spolupráce pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga a Vášho dieťaťa počas vyučovacích hodín? (možnosť označiť viac odpovedí)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Z pohľadu rodiča, akú pomoc pre svoje dieťa by ste ešte potrebovali? (ak neviete pomenovať pomoc, pomenujte problém, s ktorým si dieťa nevedelo poradiť)

4

Priestor pre odkaz pre nás.