Ve vaší obci máte pečovatelskou službu? Zjišťování potřebnosti - Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov vám může pomoc a podporu zajistit, a to ve spolupráci s vedením vaší obce.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který zjišťuje potřebu pečovatelské služby a oblasti možné spolupráce ve vaší obci.

Za vyplnění dotazníku velice děkuji.

Sběr odpovědí bude ukončen 9. 7. 2023.


Více důležitých informací: otázky a odpovědi https://youtu.be/SZ9CMMseqSc


Více informací o umístění do DPS: https://youtu.be/ZKI4mXUQApI


Služby | CPOS Touškov (pecovatelskasluzba.cz)


Mgr. Lenka Šeflová, MPA ředitelka

Spustit dotazník