Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných pacientov

Vážená kolegyňa, vážený kolega

Touto cestou by som Vás rada poprosila o vyplnenie anonymného dotazníka. Výsledky budú slúžiť pre účely bakalárskej práce na tému: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných pacientov. V otázkach označte jednu Vami vybranú odpoveď, alebo odpoveď doplňte podľa zadania otázky.

Za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Klaudia Gildenová

VŠZaSP sv.Alžbety

Prešov

Spustiť dotazník