.

Verbeterplan Zorgverlening Asielzoekers

Beste wijkverpleegkundigen! 

Afgelopen weken ben ik naar een onderwerp gaan kijken voor mijn verbeterplan. 

Wat mij is opgevallen is dat het afnemen van een intake en het organiseren van de zorg erg moeizaam ging bij een asielzoeker. Veel punten waren onduidelijk en de communicatie ging erg moeizaam. 

In overleg met mijn werkbegeleider leek het mij een goed idee om mijn verbeterplan te houden over het verlenen en organiseren van zorg aan asielzoekers met een taalbarrière. 

In het team heb ik inmiddels het een en ander gedeeld om de zorg van dhr. X (asielzoeker) te vergemakkelijken, hier wordt gelukkig goed gebruik van gemaakt! 

Graag wil ik kijken hoe de andere wijkverpleegkundigen binnen de organisatie dit ervaren. 

Ik zou het erg waarderen als jullie een paar minuten de tijd nemen om deze enquete in te vullen.

Groetjes Ilham!

Beveiligd
1

Heeft uw thuiszorgorganisatie/wijk asielzoekers als cliënten aan wie zorg wordt verleend?

Kies één of meer antwoorden
2

Bij antwoord: Ja

Hoeveel cliënten zijn er in zorg?
3

Wat is uw eerste reactie bij cliënten die de Nederlandse en/of Engelse taal niet beheersen gedurende een anamnese/ intakegesprek of tijdens het verlenen van de zorg?

4

Wat voor hulpmiddel zou u inzetten voor het vertalen?

Zijn er volgens u andere manieren die het communiceren met de cliënt makkelijker maken?
5

Heeft u gehoord van een COA-nummer en weet u waarvoor deze nodig is?

6

Weet u wat de RMA-healthcare is?

Heeft u hier wel eens van gehoord?
7

Hoe denkt u een aanvraag te kunnen doen voor hulpmiddelen/verbandmateriaal voor asielzoekers?

8

Heeft u wel eens gehoord van Acolad binnen de zorgorganisatie?