.

KC

Dobrý deň, ak ste obyvateľom mestskej časti Košice Juh, chcem Vás požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vzdelanie

Vyberte jednu odpoveď
2

počet ľudí v domácnosti/ z toho deti

3

Výber

Vyberte jednu odpoveď
4

Vek

Vyberte jednu odpoveď
5

Rodinný stav

Vyberte jednu odpoveď
6

Čo by pomohlo k tomu, aby sa Vám tu lepšie žilo? Čo by sa malo, podľa Vãs, vo Vašej obci zmeniť, aby tu ľudia radšej žili?

7

Čo sa Vám vo Vašej obci najviac páči?A čo naopak nepáči?

8

Čo by ste chceli zmeniť na svojej sociálnej situácii?

9

Ktoré služby považujete v obci za nedostatočné, resp. ktoré Vám chýbajú?

10

Čo je zdrojom Vášho príjmu?(plat, sociálne dávky, a podobne) Ste spokojný s príjmom?

11

Ste zamestnaný?

Vyberte jednu odpoveď
12

Ste spokojný s prácou? Ako dochãdzate do práce? Akú prácu by ste najradšej vykonávali?

13

Čo vnímate ako najväčší problém zdravia? Máte svojho lekára?

14

Aké problémy vnímate, že sa vo Vašej komunite najčastejšie vyskytujú? ( alkohol, gamblerstvo...)

15

Máte dostupnosť pitnej vody?splachovaci záchod v obydlí?kanalizáciu?Žumpu? Latrinu?

16

Vyberte, čo máte v obydli

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
17

Kde bývate?

Vyberte jednu odpoveď
18

Ako žijete?

Vyberte jednu odpoveď
19

Triedite odpad?

Vyberte jednu odpoveď
20

Ste spokojný s bývaním? Ak nie, čo by ste chceli zmeniť?

21

Ak máte deti, ste spokojný so vzdelávaním detí?

22

Ako spolupracujete so školou?

23

Je pre vás dôležité vzdelanie detí?

24

Je niečo, čo by ste požadovali od obce/mesta?

25

Cítite sa bezpečne v obci? Kde sú, podľa Vás nebezpečné miesta?

26

Ako trávite voľný čas?

27

Uveďte, aký máte vzťah s minoritou, prípadne majoritou?