.

Vyživovací povinnost

Výsledky dotazníku budou použity k vyhodnocení názorů a zkušeností respondentů na téma výživného do Bakalářské práce.

Anonymita respondentů bude zachována.


Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš věk

Vyberte jednu odpověď
2

Máte stále nárok na výživné?

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "Ne", tak z jakého důvodu?

Je možnost volby z více odpovědí. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, můžete tuto přeskočit.
4

Jaká byla Vaše výše výživného do 18 let?

5

Změnila se Vaše výše výživného od 18 let? a jakým způsobem?

6

Přijde/přišla Vám vyměřená výše Vašeho výživného v pořádku?

Vyberte jednu odpověď
7

Přijdou/přišla Vám kritéria pro vyměření výše Vašeho výživného v pořádku ?

Vyberte jednu odpověď
8

Přivyděláváte/přivydělávali jste si brigádně ke studiu?

Select one answer
9

Jakým způsobem je nebo Vám bylo výživné vypláceno?

Je možnost volby z více odpovědí
10

Pokryje/pokrylo dané výživné všechny Vaše odůvodněné potřeby? ( ošacení, kultura, náklady na bydlení, jídlo, doprava)

Vyberte jednu odpověď
11

Myslíte si, že je možné se na výživném rozumně s osobou povinnou domluvit?

Vyberte jednu odpověď
12

Jak byste řešili to, že Vám výživné najednou přestalo chodit?

Je možnost volby z více odpovědí
13

Může neplacení výživného ovlivnit Vaši kvalitu života?

Vyberte jednu odpověď
14

Po jaké době byste začali řešit to, že Vám najednou přestalo chodit výživné?

15

Dokázali byste dát svého rodiče k soudu za neplacení výživného?

Select one answer