Prieskum trhu Kód dotazníka 01

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Pre firmu Family clothes shopping s. r. o. aby zistila aké módne novinky vám má priniesť.


V dotazníku sa stretnete s 3 rôznymi typmi otázok.

uzatvorené , kde jednoducho vyberiete možnosť ktorá vás najviac vystihuje,

otvorené otázky kam jednoducho napíšete čo si myslíte,

hodnotiace otázky kde na škále od 1do 5 vyberiete ako moc súhlasíte 

Spustiť dotazník