Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

DOTAZNÍK RODIČE 1/2020

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Chodí Vaše dítě do MŠ
Povinná odpověď

2 O dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří
Povinná odpověď

3 MŠ se k potřebám nás rodičů staví
Povinná odpověď

4 O vzdělávacím programu jsme informováni
Povinná odpověď

5 Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové,provozní zaměstnanci)
Povinná odpověď

6 Sledujete informace na nástěnkách
Povinná odpověď

7 Sledujete web stránky MŠ
Povinná odpověď

8 Jak hodnotíte web stránky MŠ
Povinná odpověď

9 Vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě, kam dochází, byste označili jako
Povinná odpověď

10 Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou
Povinná odpověď

11 Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné
Povinná odpověď

12 Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás
Povinná odpověď

13 MŠ má inovativní přístup ke zlepšení prostředí ve třídách a na školní zahradě
Povinná odpověď

14 Jaký je Váš názor na společné akce s rodiči (besídky, zahradní slavnost, tvořivá odpoledne,...)
Povinná odpověď

15 Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ a rodičů
Povinná odpověď

16 Možnost komunikace rodičů s učitelkou o dětech během roku je
Povinná odpověď

17 Možnost komunikace rodičů s vedením školy je
Povinná odpověď

18 Máte zájem o setkání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ
Povinná odpověď

19 Jak se MŠ věnuje přípravě dětí na vstup do ZŠ
Povinná odpověď

20 Máte zájem o častější rodičovské schůzky
Povinná odpověď

21 Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

22 Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola fungovala lépe
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků