.

Kennisover Hormoonzalven Survey

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Klinische les - beginsituatie in kaart brengen
1

Hoe goed acht jij jouw kennis over hormoonzalven?

Rate your knowledge on a scale from 1 to 10.
2

Weet jij wat de werkende stof in hormoonzalven is?

3

Wat zijn volgens jou mogelijke bijwerkingen van het gebruik van hormoonzalven?

Please provide your answer in the text box.
4

Hoe vaak gebruik jij hormoonzalven in de praktijk bij patiënten?

Please select the option that best represents your practice.
5

Mag hormoonzalf volgens jou gebruikt worden in combinatie met andere zalven?

Please select the option that best represents your opinion.
6

Hoe vaak controleer jij patiënten die hormoonzalven gebruiken op mogelijke bijwerkingen tijdens het vp spreekuur?

Please select the option that best represents your practice.
7

Wat zijn volgens jou contra-indicaties voor het gebruik van hormoonzalven?

Please provide your answer in the text box.
8

Weet jij advies te geven over vingertopeenheden?

Select one or more answers
9

In hoeverre vind je dat er behoefte is aan meer training over het gebruik van hormoonzalven?

Rate your opinion on a scale from 1 to 10.