Powered by

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM"/"grupy w niekorzystnej sytuacji"

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie jakie grupy w niekorzystnej sytuacji według Państwa powinny być w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "RAZEM ze środków PROW, działanie Leader, perspektywa 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD "RAZEM".

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023