Efektívnosť rehabilitačnej liečby po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité len na dokončenie praktickej časti ročníkovej práce.

Spustiť dotazník