Dotazník k diplomoverj práci

Milý respondent, milá respondentka, 


som študentkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V mojej diplomovej práci skúmam vplyv greenwashingu na vnímaní podniku zákazníkom. 

Rada by som Vás požiadala o vyplnenie dotazníka, ktorý je plne anonymný a výsledky budú slúžiť len na výskumné účely, ktoré súvisia s mojou diplomovou prácou.


Vopred Vám ďakujem za vyplnenie.


Spustiť dotazník