Verzending Enquête...

Ouderbevraging opvoeden in Temse

Beste ouder,

Opvoeden is voor iedereen anders, niet elk kind is even gemakkelijk, elke ouder kampt wel eens met onzekerheden en twijfels wanneer het over de opvoeding van hun kind gaat. Wonen op het platteland is rustig, idyllisch, maar het betekent voor gezinnen soms ook isolement, geen toegang tot het aanbod van grotere gemeenten.

Temse, samen met 5 andere gemeenten (Kruibeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Waasmunster en Lokeren), het RWO (Regionaal Welzijnsoverleg) en vzw De Keerkring, centrum voor opvoedingsondersteuning, bundelen de krachten en gaan samen op zoek naar de lokale behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders in de landelijke gemeenten.

Wat betekent opvoedingsondersteuning voor u, als ouder in Temse? Hoe kunnen we ons aanbod aanpassen en/of uitbreiden ifv de noden van onze ouders? Hoe zorgen we ervoor dat we de aandacht die we hebben voor gezinnen in een landelijke gemeente een plaats geven in ons aanbod? Is er voldoende aanbod of niet? Wat ontbreekt er nog?

Woont u in Temse of in één van de deelgemeenten, hebt u of uw partner één of meerdere kinderen tussen 0 en 25 jaar of bent u grootouder of pleegouder, dan nemen we graag deze vragenlijst van u af. Het vraagt slechts een kwartiertje van uw tijd.

Hartelijk dank!

Wat is uw gezinssituatie?

Woont u in Temse zelf of in één van de deelgemeenten

Hoe lang woont u al in België?

Welke taal/talen spreekt u...

met uw kind(eren)
met uw (ex)partner of andere huisgenoten
Nederlands
Arabisch
Berbers
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Pools
Russisch
Spaans
Turks

Wat is uw geboortejaar?

Noteer het jaartal?

500

Welke werksituatie is momenteel het meest op u van toepassing?

50

Kan u gebruik maken van de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?

Uit hoeveel kinderen bestaat uw gezin?

500

Wat is uw relatie met uw kind(eren)?

Verwacht u of uw partner momenteel een kind?

Hoe ervaart u de opvoeding van uw kind(eren)?

Heeft u zich al eens zorgen gemaakt over...

Kruis voor elke rij één antwoord aan.

(heel) vaak
af en toe
een keer
nog nooit
NVT
Lichamelijke ontwikkeling
Verstandelijke ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling (bv. contact met anderen, zich niet goed in zijn vel voelen)
School (bv. leerproblemen, schoolkeuze, pesten, huiswerk)
Vriendenkring van uw kind of jongere
Vrijetijdsbesteding
Gedrag (bv. moeilijk, storend, heel zorgend,...)
Aanpak van de opvoeding (doe ik het goed?)
De gevolgen van een gewijzigde gezinssamenstelling (bv. scheiding, overlijden, nieuwe partner)
De financiële situatie van uw gezin
De leef- en woonsituatie van uw gezin
Relatie met mijn partner
Relatie met mijn ex- partner

Wie of wat vindt u helpend of ondersteunend bij de opvoeding van uw kind(eren)?

500

Sommige ouders doen een beroep op ondersteuning of hulp van een deskundige of dienst. Andere ouders doen dat niet. Hebt u ooit al ondersteuning of hulp ingeroepen van een deskundige of dienst voor vragen of zorgen over...

(heel) vaak
af en toe
een keer
nog nooit
het gedrag van uw kind(eren)
de opvoeding van uw kinderen

De stap zetten om op ondersteuning of hulp een beroep te doen, is voor mij...

Kan u vertellen wat u moeilijk vindt aan hulp zoeken?

500

Kan u met vragen rond het gedrag of de opvoeding van uw kind terecht in Temse?

Indien ja, WAAR kan u die hulp in Temse vinden?

500

Zou u, mocht het in Temse te vinden zijn, gebruik maken van onderstaand aanbod?

JA
NEE
KEN IK NIET
informatie-, vormings- of themabijeenkomst (bv. in de bibliotheek, op school, Gezinsbond,...)
spreekuur (bv. een opvoedingswinkel, CAW)
plaats waar je speelgoed kan ontlenen (bv. een spelotheek)
ontmoetingsplaats of -ruimte waar ouders en kinderen samen kunnen spelen
oudergroep, oudercursus, een oudertraining
begeleiding aan huis
kinderopvang
opvanginitiatieven in vakantieperioden
telefonische hulplijn (bv. De Kind & Gezin lijn, De Opvoedingslijn, Tele-onthaal)
online hulplijn (bv. via e-mail of een online formulier Kind en Gezin, De Opvoedingslijn, Tele-onthaal)

Op welke manier kan u het best geholpen of ondersteund worden?

Via...

JA
NEE
iemand uit mijn nabije omgeving (bv. familie, vrienden enz.)
een (consultatie)gesprek met een beroepskracht
een huisbezoek door een beroepskracht
een huisbezoek door een vrijwilliger
informatie- of themabijeenkomst, vormingsavond
oudercursus, oudertraining (meerdere bijeenkomsten)
ontmoetings- of spelmoment voor ouders en hun kinderen
gespreksavond bij een ouder thuis of bij mij thuis
Folders, boeken, tijdschriften, weekbladen of dagbladen
websites raadplegen
via e-mail of via een contactformulier informatie opvragen of een vraag voorleggen

Over welk thema wil u (meer) informatie of ondersteuning?

JA
NEE
NVT
voeding, eetgedrag
slaapgedrag
negatief, lastig gedrag
middelengebruik of -misbruik (drugs, drank, roken)
gebruik van internet, sociale media, gaming
lichamelijke ontwikkeling
verstandelijke ontwikkeling
omgang met anderen
vrijdetijdsbesteding
school- of studieprestaties, school- of studie- of beroepskeuze
zoeken en vinden van werk
wonen
aanpak opvoeding in het algemeen
kinderopvang
praktisch runnen van een huishouden
financieel runnen van een huishouden
relatie met mijn partner

Hoe wil u het liefst op de hoogte gebracht worden van ondersteuningsinitiatieven?

Via..

Heeft u nog tips voor de beleidsmakers van Temse?

500

Hartelijk dank voor uw anwoorden