.

AI (Artificial Intelligence) binnen gemeente Beekdaelen

Behoefte onderzoek voor het gebruik van AI binnen onze gemeente

Beveiligd
Vragenlijst AI
1

Heb je al eens gehoord van AI?

2

Wat is de eerste gedachte die in jou opkomt wanneer je denkt aan AI?

3

Maak je al gebruik van AI oplossingen?

Kies één of meer antwoorden
4

Heb je er behoefte aan om tijdens het uitvoeren van jouw werkzaamheden gebruik te kunnen maken van AI?

Kies één antwoord
5

Ben je van mening dat AI jou kan ondersteunen met het uitvoeren van jouw werkzaamheden?

6

Zie jij eerder kansen of bedreigingen in het gebruik van AI?

Kies één antwoord
7

Wat zijn voor jou motivaties om AI te gebruiken?

8

Wat zijn voor jou drempels waardoor je AI niet zou gebruiken?

9

Lijkt het jou interessant om meer kennis op te doen over wat AI nou precies is en wat de mogelijkheden/risico's zijn van het gebruik van AI?

Kies één antwoord
10

Mijn mening over het gebruik van AI binnen gemeente Beekdaelen is: