.

Duong

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké jste pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je váš věk?

Použijte pouze číslice
3

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
4

Datum vašeho narození?

Vyberte datum
5

Jak se vím líbil tento dotazník?