Byliv og bylivsgater i Levanger

Innherred Næringsforening inviterer alle næringsdrivende i bykjernen i Levanger til en kjapp undersøkelse for konstruktive innspill om byliv og bylivsgater. I steden for å tenke gågate ønsker vi å tenke gater som åpne rom som kan brukes av folk, av biler/sykler eller en kombinasjon tilpasset alle brukere. Bakgrunnen er at det skal fremmes en sak om evt. gågate i Levanger sommeren 2023 til formannskapet i mai, og fordi kommunen inviterer til innspillsmøte nå torsdag 20. april kl 19. Kommunen trenger innspill fra aktører i sentrum til hvilke løsninger de skal legge fram til politisk behandling, og derfor denne undersøkelsen.

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023