Mapování bezpečnostní situace ve městě Úvaly

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník si klade za úkol provést alespoň základní mapování bezpečnostní situace v Úvalech. Dotazník je anonymní, nejsou při něm sbírána žádná osobní data. Pokud jste již vyplnili a odevzdali tištěnou formu dotazníku ze Života Úval, prosíme, elektronický dotazník nevyplňujte. Petr Vosecký, předseda Komise pro prevenci kriminality města Úvaly

Ve které části města žijete?
Povinná odpověď

Cítíte se ve městě bezpečně?
Povinná odpověď

Kterou městskou část považujete za bezpečnou?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kterou městskou část považujete za nebezpečnou?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Proč?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Které konkrétní místo, popřípadě lokalitu považujete za nejméně bezpečnou a proč?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Proč se necítíte bezpečně?
Povinná odpověď

Jaké jsou podle Vás největší problémy s dopravou ve městě?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Nabízejí Úvaly dostatek volnočasových aktivit pro mládež?
Povinná odpověď

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", co podle Vás chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Přivítali byste rozšíření volnočasových aktivit ve městě? O jaké aktivity by se mělo jednat?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Je v Úvalech dostatek veřejně přístupných míst pro volnočasové aktivity?
Povinná odpověď

Uvítali byste nová volnočasová zařízení v Úvalech? Jaká?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jste dostatečně informováni o záměru města zřídit městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)?
Povinná odpověď

Podporujete záměr zřízení/ rozšíření MKDS?
Povinná odpověď

Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnost ve městě?
Povinná odpověď

Uvítali byste rozšíření MKDS i do okolí Vašeho bydliště?
Povinná odpověď

Vaše návrhy a podněty pro další činnost komise prevence kriminality. Na co se máme zaměřit?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jak chcete být informováni o prevenci kriminality ve městě?
Povinná odpověď