Vervoer en behoeften

Beste participant, hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête.

De resultaten van deze enquête zullen vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden om inzicht te krijgen over het woon-werkverkeer van en naar de Zernike campus. Daarbij worden ook wensen en behoeften van alternatieve vervoersmiddelen behandeld naast het autoverkeer. 


De enquête bestaat uit drie onderdelen: de huidige situatie, bereidheid voor alternatieven en behoeften/wensen. Elk van deze onderdelen bevat ±15 vragen. Naar schatting zal de enquête ongeveer 15 à 20 minuten van uw tijd innemen. 

Enquête starten